• page_banner

Kháng hóa chất

Người ta thường biết rằng ống và phụ kiện bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nơi vận chuyển chất lỏng và khí có tính ăn mòn cao đòi hỏi vật liệu xây dựng chất lượng cao, có tính năng chống ăn mòn tuyệt vời. Các vật liệu thép không gỉ, thép phủ, thủy tinh và gốm thường có thể được thay thế bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo, đảm bảo an toàn, độ tin cậy và lợi ích kinh tế trong các điều kiện vận hành tương tự.

Tấn công hóa học vào nhựa nhiệt dẻo & chất đàn hồi

1. Sự trương nở của polyme xảy ra nhưng polyme trở lại tình trạng ban đầu nếu loại bỏ hóa chất. Tuy nhiên, nếu polyme có thành phần hợp chất hòa tan trong hóa chất, thì các tính chất của polyme có thể bị thay đổi vì loại bỏ thành phần này và bản thân hóa chất sẽ bị nhiễm bẩn.

2. Nhựa cơ bản hoặc các phân tử polyme được thay đổi bằng các phản ứng liên kết chéo, oxy hóa, thay thế hoặc cắt chuỗi. Trong những tình huống này, polyme không thể được phục hồi bằng cách loại bỏ hóa chất. Ví dụ về kiểu tấn công PVC này là nước cường toan ở 20 ° C và khí clo ướt.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kháng hóa chất

Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ và loại tấn công hóa học có thể xảy ra. Đó là:

• Sự tập trung: Nhìn chung, tốc độ tấn công tăng lên theo nồng độ, nhưng trong nhiều trường hợp có các ngưỡng dưới ngưỡng mà sẽ không có tác dụng hóa học đáng kể nào được ghi nhận.

• Nhiệt độ:Như với tất cả các quá trình, tốc độ tấn công tăng lên khi nhiệt độ tăng. Một lần nữa, nhiệt độ ngưỡng có thể tồn tại.

• Thời gian liên hệ: Trong nhiều trường hợp, tốc độ tấn công chậm và chỉ có ý nghĩa khi tiếp xúc lâu dài.

• Nhấn mạnh: Một số polyme bị căng thẳng có thể trải qua tốc độ tấn công cao hơn. Nói chung PVC được coi là tương đối không nhạy cảm với “ăn mòn do ứng suất”.

Thông tin về kháng hóa chất