• page_banner

Thuộc tính vật liệu

Vinidex cung cấp thông tin về đặc tính vật liệu để cho phép các kỹ sư và nhà thiết kế chỉ định chính xác sản phẩm cho một ứng dụng nhất định.

Tính chất vật liệu bao gồm các tính chất vật lý như mật độ và trọng lượng phân tử, tính chất điện và nhiệt và tính chất cơ học. Các đặc tính cơ học, thường được đo bằng các thử nghiệm tiêu chuẩn, mô tả phản ứng của vật liệu với tải trọng tác dụng và bao gồm các đặc tính như độ bền, độ dẻo, độ bền va đập và độ dẻo dai.

Thuộc tính vật liệu có thể không đổi hoặc có thể phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến. Vật liệu nhựa có tính chất dẻo và có các đặc tính cơ học phụ thuộc vào cả thời gian và nhiệt độ chất tải. Do đó, ống nhựa, đòi hỏi tuổi thọ lâu dài, được thiết kế dựa trên cơ sở tính chất lâu dài của chúng chứ không phải là tính chất cơ học ngắn hạn của chúng.