• page_banner

Ủng hộ

support

Thông tin kỹ thuật của Vinidex được đúc kết từ kinh nghiệm nghiên cứu và thực địa trên toàn thế giới với các hệ thống và công nghệ ống và phụ kiện tiên tiến.

Nó được xuất bản để cung cấp cho người dùng hiểu rõ hơn về các tính năng kỹ thuật của các sản phẩm của chúng tôi và lựa chọn, thiết kế, cài đặt và sử dụng chúng. Công nghệ có thể được thay thế trong bối cảnh phòng thí nghiệm và công việc thực địa mới cũng như các thay đổi đối với thông số kỹ thuật của sản phẩm và thông tin này có thể bị rút lại hoặc sửa đổi mà không cần thông báo.

Thiết kế đường ống có thể liên quan đến các đánh giá kỹ thuật không thể được thực hiện một cách chính xác nếu không có kiến ​​thức sâu sắc về tất cả các điều kiện liên quan đến một hệ thống lắp đặt cụ thể. Tất yếu, thông tin kỹ thuật của chúng tôi là chung chung và không thay thế lời khuyên chuyên nghiệp. Khi cần có hướng dẫn thiết kế, Vinidex khuyến nghị nên lấy lời khuyên từ Chuyên gia tư vấn đã đăng ký với Viện Kỹ sư Australia.

Thể loại